ท่าเรือรื่อจ้าวเปิดเผยว่า ปริมาณการขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือรื่อจ้าวในปี 2566 สูงกว่า 522 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และมีปริมาณการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์มากกว่า 6,260,000 TEU (TEU : หน่วยนับตู้คอนเทนเนอร์ยาว 20 ฟุต) เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.9 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ BIC ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า จากการจัด 20 อันดับปริมาณการรับ-ส่งสินค้าของท่าเรือภายในประเทศจีน ในช่วงมกราคมถึงพฤศจิกายน ปี 2566 ปริมาณการขนส่งสินค้าของท่าเรือรื่อจ้าวอยู่อันดับที่ 6 ของประเทศ และมีปริมาณ การขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ของท่าเรือรื่อจ้าวอยู่อันดับที่ 10 ของประเทศ ทั้งนี้ ในปี 2566 มีปริมาณการ  นำเข้า-ส่งออก ตู้คอนเทนเนอร์ระหว่างท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือรื่อจ้าวมากถึง 20,000 TEU โดยมีการนำเข้าไม้ยูคาลิปตัสจากประเทศไทยถึง 1 ล้านตัน

                                                                                                     ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว

แหล่งอ้างอิง

https://english.news.cn/20240112/9c6cf3bddec34513afc8bbf567e65b47/c.html

https://mp.weixin.qq.com/s/IRg7k90i74UgNP1iq71cYw

                                 

ที่มา : https://thaibizchina.com/