ท่าเรือเซียวชั่วตั้งอยู่ทางตอนใต้ของอ่าวเหม่ยโจว[1] เมืองเฉียวโจว เป็นหนึ่งในท่าเรือยุทธศาสตร์สำคัญในการขนส่งสินค้าทางทะเลของมณฑลฝูเจี้ยน ปัจจุบันมีการเชื่อมโยงกับท่าเรือกว่า 100 แห่งทั่ว 30 ประเทศทั่วโลก โดยเป็นท่าเรือสำคัญในการนำเข้า-ส่งออกสินค้าประเภทน้ำมันดิบ น้ำมันสำเร็จรูป เคมีภัณฑ์ ถ่านหิน ถั่วเหลือง และสินค้าโภคภัณฑ์ เป็นต้น ทั้งนี้ ในปี 2566 ท่าเรือเซียวชั่วได้ปรับปรุงการอำนวยความสะดวกการขนส่งสินค้าผ่านทางเรือ โดยลดทอนขั้นตอนการผ่านด่านศุลกากร และเน้นการให้ความสำคัญกับเรือบรรทุกสินค้าที่มีเส้นทางที่จะผ่านทางช่องแคบไต้หวันก่อน ส่งผลให้ในปี 2566 มีเรือผ่านด่านศุลกากรของท่าเรือเซียวชั่วรวมกว่า 1,500 ลำ เพิ่มขึ้นร้อยละ 53 เมื่อเทียบกับปี 2565 สูงสุดในประวัติศาสตร์ของจำนวนเรือที่ผ่านด่านศุลกากรเมืองเฉวียนโจว

ทั้งนี้ น้ำมันดิบถือเป็นสินค้าหลักของ 2 โครงการในเขตเศรษฐกิจช่องแคบไต้หวัน ได้แก่ โครงการกลั่นน้ำมัน 12 ล้านตัน/ปีของบริษัท Fujian Petrochemical Corporation รัฐวิสาหกิจปิโตรเคมีที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลฝูเจี้ยนและโครงการกลั่นน้ำมัน 15 ล้านตัน/ปีของบริษัท China Petroleum & Chemical Corporation – Quanzhou Petrochemical บริษัทปิโตรเคมีชั้นนำที่ตั้งอยู่ในเมืองเฉวียนโจว

แหล่งอ้างอิง https://fjrb.fjdaily.com/pc/con/202401/02/content_332876.html

จัดทำโดย นายกิตติพศ พันธุ์ณรงค์ เจ้าหน้าที่ธุรกิจไทยในจีน ณ เซี่ยเหมิน


[1] อ่าวเหม่ยโจวตั้งอยู่ในทะเลจีนตะวันออก และอยู่ทางตอนใต้ของมณฑลฝูเจี้ยนและติดกับอ่าวไต้หวัน ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการขนส่งสินค้าไปยังเมืองต่าง ๆ

ที่มา : https://thaibizchina.com/