ศุลกากรของนครฝูโจวและเมืองเซี่ยเหมินเผยว่า นับตั้งแต่ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ RCEP มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ปี 2566 วิสาหกิจ SMEs ของมณฑลฝูเจี้ยน ได้เร่งใช้ประโยชน์จากความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ RCEP โดยที่ผ่านมา ศุลกากรนครฝูโจวและเมืองเซี่ยเหมินได้ออกเอกสารรับรองถิ่นกำเนิดสินค้ารวม 5 หมื่นใบ ด้วยมูลค่าสินค้ากว่า 2.1 หมื่นล้านหยวน เพื่อผลักดันให้วิสาหกิจได้ใช้ประโยชน์จากความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ RCEP

นอกจากนี้ ศุลกากรของนครฝูโจวและเมืองเซี่ยเหมินได้ให้ข้อมูล/คำปรึกษาแก่วิสาหกิจ อาทิ ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายภาษีศุลกากร ผ่านบัญชีสาธารณะ WeChat “海关 12360” โดยมีวิสาหกิจที่เข้ารับการปรึกษาอย่าง บริษัท Xiamen Baofeng Group Co., Ltd. ผู้ผลิตฝาปิดอะลูมิเนียมชั้นนำจากเมืองเซี่ยเหมิน ทั้งนี้ ในปี 2566 มีมูลค่าการส่งออกสินค้ารวม 1.3 หมื่นล้านหยวน โดยมีคู่ค้าส่งออกหลัก ได้แก่ ยุโรป แอฟริกา เวียดนาม เอเชีย รวมถึงไทย ซึ่งบริษัท ฯ ได้ใช้ประโยชน์จากความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ RCEP ในการค้าระหว่างประเทศ รวมถึงมีการจดทะเบียนเอกสารรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า RCEP ไปแล้ว 11 ฉบับ    

บริษัท Xiamen Baofeng Group Co., Ltd. ผลิตฝากระป๋องอะลูมิเนียมสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคหลายประเภทตั้งแต่อาหารกระป๋อง เครื่องดื่มชูกำลัง และเครื่องดื่มวิตามิน เป็นต้น โดยมีคู่ค้ากับบริษัทแบนรด์ชั้นนำ อาทิ ชิงเต่า โคคาโคล่า Red Bull หวังเหล่าจี๋ รวมถึงบริษัท คาราบาวตะวันแดงจากไทย

  ทั้งนี้ การค้าระหว่างมณฑลฝูเจี้ยนกับประเทศสมาชิก RCEP ระหว่างเดือนมกราคม 2565 ถึงเดือนตุลาคม 2566 มูลค่าการส่งออกสินค้าของวิสาหกิจมณฑลฝูเจี้ยนไปยังประเทศสมาชิก RCEP รวมกว่า 6.8 แสนล้านหยวน โดยมีสินค้าส่งออกหลัก อาทิ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สิ่งทอ และสินค้าเกษตร และมีมูลค่าการนำเข้ารวม 5.3 แสนล้านหยวน โดยมีสินค้าหลัก อาทิ สินค้าจากแร่เหล็ก และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

แหล่งอ้างอิง https://fjrb.fjdaily.com/pc/con/202401/10/content_335163.html

https://www.chinanews.com.cn/cj/2024/01-10/10143729.shtml

ที่มา : https://thaibizchina.com/