เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2566 กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศประกาศรายชื่อ 104อุตสาหกรรมการผลิตสีเขียวของจีน ประจำปี 2566 ในจำนวนนี้ เขตอุตสาหกรรมจากมณฑลเจียงซีติดอันดับทั้งหมด 8 แห่ง ประกอบด้วย เขตอุตสาหกรรมไฮเทคฝู่โจว เขตอุตสาหกรรมไฮเทคจิ่งเต๋อเจิ้น เขตพัฒนาเศรษฐกิจอี้ชุน สวนอุตสาหกรรมอี้ชุนหยวนโจว เขตพัฒนาเศรษฐกิจหนานชางเสี่ยวหลาน สวนอุตสาหกรรมเจียงซีเผิงอี้ สวนอุตสาหกรรมเจียงซีหลูซี และเขตอุตสาหกรรมไฮเทคเจียงซีเต๋อชิ่ง

   เขตอุตสาหกรรมทั้ง 8 แห่งของมณฑลเจียงซีมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ตัวอย่างเช่น เขตพัฒนาเศรษฐกิจอี้ชุนที่มุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานใหม่ solar cell และแบตเตอรี่ลิเธียม ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์และเป้าหมายการเป็นกลางทางคาร์บอนของจีน

      นอกจากนี้ เขตพัฒนาเศรษฐกิจอี้ชุนยังมีการดึงดูดการลงทุนจากบริษัทเกี่ยวกับเทคโนโลยีในพื้นที่ด้วยรวมมูลค่ากว่า 8.9 ล้านหยวน มีการก่อตั้งสถานีผลิตไฟฟ้า solar cell บนหลังคาเรือน ซึ่งมีกำลังผลิตไฟฟ้ากว่า 1.98 เมกะวัตต์ ซึ่งในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2566 เขตพัฒนาเศรษฐกิจอี้ชุนได้พัฒนาโครงการ solar cell บนหลังคาโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว 14 โครงการ กำลังการผลิตสูงสุดกว่า 42 เมกะวัตต์ ซึ่งครอบคลุม solar cell ทั่วเขตถึงร้อยละ 32.42 การติดตั้ง solar cell บนหลังคาของโรงงานอุตสาหกรรมไม่เพียงแต่ช่วยทำให้วิสาหกิจในเขตพัฒนาเศรษฐกิจอี้ชุนแบ่งเบาภาระค่าไฟฟ้า อีกทั้งเป็นการช่วยส่งเสริมการประหยัดพลังงานและการปล่อยมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม

 การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูงเป็นอีกแรงขับเคลื่อนการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยไทยสามารถศึกษาการพัฒนาการของมณฑลเจียงซี ในการเปลี่ยนผ่านจากอุตสาหกรรมการผลิตแบบดั้งเดิมสู่การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้     

แหล่งอ้างอิง  https://jiangxi.jxnews.com.cn/system/2024/01/10/020365633.shtml

ที่มา : https://thaibizchina.com/