• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • ภาพรวมสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ในสัปดาห์นี้ ข้อมูล ณ วันที่ 6&7 ส…

ภาพรวมสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ในสัปดาห์นี้ ข้อมูล ณ วันที่ 6&7 ส…

?ภาพรวมสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ในสัปดาห์นี้
ข้อมูล ณ วันที่ 6&7 สิงหาคม 2563

?? อินโดนีเซีย +1,815 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 116,871 ราย)
?? ฟิลิปปินส์ +3,387 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 115,980 ราย)
?? สิงคโปร์ +908 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 54,254 ราย)
ทั้งสามประเทศมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย มีจำนวนผู้ติดเชื้อแล้วมากกว่า 100,000 ราย โดยในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ผู้ติดเชื้อสะสมในฟิลิปปินส์ได้แซงอินโดนีเซียแล้ว

?? มาเลเซีย +21 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 9,023 ราย)
?? ไทย +7 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 3,328 ราย)
สองประเทศนี้สถานการณ์ควบคุมได้

?? เวียดนาม +45 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 717 ราย)
?? พม่า +2 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 357 ราย)
?? กัมพูชา +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 243 ราย)
?? บรูไน +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 141 ราย)
?? ลาว +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 20 ราย)
ห้าประเทศนี้ จำนวนผู้ติดเชื้อยังไม่มากนัก ทั้งนี้ยังต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์ในประเทศเวียตนาม

?ประมวลข้อมูลโดย ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]