ฉางซาได้รับเลือกเป็น “เมืองยอดนิยมที่น่าไปลงทุนของจีน”

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 นครฉางซาได้รับเลือกเป็น “เมืองยอดนิยมที่น่าไปลงทุนของจีน” จากการประกาศผลภายในงานมหกรรมการค้าและการลงทุนนานาชาติครั้งที่ 23 (23th China International Fair for Investment and Trade: CIFIT) ซึ่งจัดโดยกระทรวงพาณิชย์จีน โดยนครฉางซาได้รับรางวัลดังกล่าวเนื่องจากมีจุดเด่น 5 ด้าน ได้แก่ พื้นที่อยู่อาศัยและนิเวศวิทยาที่สวยงาม แหล่งอุตสาหกรรมที่มีข้อได้เปรียบที่โดดเด่น แหล่งรวมขององค์ประกอบด้านนวัตกรรม ศูนย์กลางเครือข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ที่สําคัญของประเทศ และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่สะดวกต่อการลงทุน

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา นครฉางซาได้ปรับปรุงระบบการจัดการการลงทุน การขยายการส่งเสริมการลงทุน และการยกระดับการคุ้มครองการลงทุนมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงส่งเสริมการลงทุนทั้งในแง่ของปริมาณควบคู่ไปกับด้านคุณภาพให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน ในปี2566 นครฉางซายังได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้องกับด้านการลงทุนมากมาย เช่น “เมืองที่ได้มาตรฐานในการพัฒนาที่มีคุณภาพสูง (high quality development) ปี 2566” และ “เมืองที่มีสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มุ่งการพัฒนาคุณภาพสูงที่ดีที่สุดของจีนในปี 2566”

ปัจจุบัน นครฉางซามีบริษัทต่างชาติที่เข้าไปลงทุนรวม 1,353 แห่ง โดยมีบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ เช่น BASF, Bosch, Sumitomo, Aeon, Prudential, Shell, Danone, Yihai Kerry Arawana และ IKEA รวมถึงสำนักงานบัญชีชั้นนำสี่แห่งของโลก ได้แก่ PwC, DTT, KPMG และ EY ทั้งนี้ ในปี 2565 บริษัทต่างชาติในนครฉางซาสามารถสร้างรายได้จากการดำเนินงานรวม 203,880 ล้านหยวน ชำระภาษี 11,250 ล้านหยวน และสร้างงานให้กับประชาชน 190,000 คน ส่งผลให้บริษัทต่างชาติกลายเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของนครฉางซา

นอกจากนี้ ที่ผ่านมา นครฉางซายังได้ออกมาตรการมากมายเพื่อกระตุ้นให้บริษัทต่างชาติเพิ่มการลงทุนในนครฉางชามากขึ้น เช่น ความพยายามในการก่อสร้างสถาบันวิจัยหลายแห่งเพื่อให้นครฉางซากลายเป็นเมืองศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาที่สำคัญระดับโลก รวมถึงส่งเสริมการดึงดูดและการบ่มเพาะศูนย์วิจัยที่ได้รับทุนจากต่างประเทศ ขณะเดียวกัน ยังให้เงินอุดหนุนจำนวนหนึ่งแก่ศูนย์วิจัยของบริษัทยอดเยี่ยม 500 อันดับแรกของโลกที่เข้ามาตั้งในนครฉางซาและศูนย์วิจัยที่ลงทุนโดยชาวต่างชาติที่สร้างขึ้นใหม่ในฉางซาอีกด้วย

ทั้งนี้ ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2566 นครฉางซาดึงดูดการลงทุน 65 โครงการ รวมมูลค่า 127,030 ล้านหยวน ส่วนใหญ่เป็นโครงการด้านอุตสาหกรรมการผลิต 37 โครงการ มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 56.9 ของโครงการดึงดูดการลงทุนของนครฉางซา และสามารถดึงดูดโครงการลงทุนจากบริษัทยอดเยี่ยม 500 อันดับแรกของโลกเพิ่มขึ้นอีก 25 โครงการ รวมมูลค่า 69,380 ล้านหยวน    

ที่มา: https://i.ifeng.com/c/8Sum8sL08QX

The post ฉางซาได้รับเลือกเป็น “เมืองยอดนิยมที่น่าไปลงทุนของจีน” appeared first on thaibizchina.

ที่มา : https://thaibizchina.com/

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]