• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • ประกาศรับสมัครทุนเสริมสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย (นศ.ศปก. รุ่นที่ 20-23) ….

ประกาศรับสมัครทุนเสริมสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย (นศ.ศปก. รุ่นที่ 20-23) ….

??ประกาศรับสมัครทุนเสริมสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย (นศ.ศปก. รุ่นที่ 20-23) ???
.
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ขอเชิญชวนนักศึกษา ศปก. ที่สนใจศึกษาวิจัยที่ประเทศฝรั่งเศส สมัครขอรับทุนเสริมแก่นักศึกษา คปก. (รุ่นที่ 20-23) เพื่อศึกษาวิจัยในสถาบันการศึกษาของประเทศฝรั่งเศส โดยจะได้รับเงินรายเดือน 1,300 ยูโร (ระยะเวลา 6 เดือน) และสิทธิประโยชน์ในฐานะนักเรียนทุนรัฐบาลฝรั่งเศส
(ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครมายังที่อยู่ด้านล่างภายในวันที่ 31 มกราคม 2565)
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม
กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 3
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โทร 02-579-1370-9 ต่อ 423, 424 และ 486 (ขนิษฐา/ภรรทรทร)
E-Mail : [email protected]

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]