• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • ๘ มกราคม ๒๔๖๕ วันคล้ายวันประสูติ . สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นา…

๘ มกราคม ๒๔๖๕ วันคล้ายวันประสูติ . สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นา…

๘ มกราคม ๒๔๖๕
วันคล้ายวันประสูติ
.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา�
.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ�
.
ควรมิควรสุดแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
�กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]