• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรร…

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรร…

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

ขอเชิญร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ยุทธศาสตร์การบริหารประเทศบนฐานความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
ในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19”
ในงาน“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๔ (Thailand Research Expo 2021)”
วันจันทร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม Lotus Suite 5 – 7 ชั้น ๒๒
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

LINK ผู้เข้าร่วม : https://us02web.zoom.us/j/84121588297

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

ขอเชิญร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ยุทธศาสตร์การบริหารประเทศบนฐานความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
ในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19”
ในงาน“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๔ (Thailand Research Expo 2021)”
วันจันทร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม Lotus Suite 5 – 7 ชั้น ๒๒
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

LINK ผู้เข้าร่วม : https://us02web.zoom.us/j/84121588297

[fb_vid id=”887004045333194″]

ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]