• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ประเท…

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ประเท…

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ
โควิด-19
ณ วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564
????ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 7,305 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,004,274 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 6,651 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 320 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 11 ราย
– ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 5,971 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 323 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 312,257 ราย)
เสียชีวิตรวม 19,934 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 51 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 1,888,536 ราย
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 7,900 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 95,804 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
6,974 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(674) ปริมณฑล (443) จังหวัดอื่น ๆ (5,857)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 11 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่ตราด(1) ภูเก็ต(3) ชลบุรี(1) เชียงราย(2) จันทบุรี(1) และ อยู่ระหว่างประสาน รพ.(3)
มีรายละเอียดดังนี้
– จากประเทศรัสเซีย 1 ราย
– จากประเทศเยอรมนี 1 ราย
– จากประเทศกาตาร์ 2 ราย
– จากประเทศกัมพูชา 5 ราย
– จากประเทศเมียนมา 2 ราย

? สถานการณ์โลกในวันนี้
– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 252.6 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 5 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.02 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 228.5 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.47)
– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 43,596 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 780,775 ราย
– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 34.4 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,390 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 33.8 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 98.2
– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 24 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 35 ของโลก

? สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 510,725 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 963 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 18,882 ราย
– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,528,821 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 6,323 ราย
– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 119,358 ราย
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,850 ราย
– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 50,977
ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 44,326 ราย
– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 8,162 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 22,849 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม

ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]