• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • ผลพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 …

ผลพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 …

?ผลพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้านการพัฒนาสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม จำนวน 9 กลุ่มเรื่อง
1.สร้างสรรค์วิชาการงานศิลป์
2.เศรษฐกิจพอเพียง
3.มนุษยศาสตร์
4.จิตพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทย
5.ผลกระทบการใช้แร่ใยหินและศึกษาวัสดุทดแทน
6.กำลังคนในศตวรรษที่ 21
7.ประชาคมอาเซียน
8.การแพทย์และสาธารณสุข
9.ศูนย์กลางทางการแพทย์
.
☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 0 2579 1370 ต่อ 407, 408
.
?รายละเอียดดูได้ที่ http://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=4308ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]