• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • ทรงพระเจริญ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระอง…

ทรงพระเจริญ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระอง…

ทรงพระเจริญ
เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและบุคลากร
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]