คมนาคม และ วช. ชี้คนออกเดินทางมากขึ้น หลังมีมาตรการผ่อนคลายเรื่องโควิด (13 มิถ…

📈🚘🚌🚇 คมนาคม และ วช. ชี้คนออกเดินทางมากขึ้น หลังมีมาตรการผ่อนคลายเรื่องโควิด

(13 มิถุนายน 2563) ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา ของ ศบค. เปิดเผยผลการศึกษาของศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ว่า จากการที่สถานการณ์เรื่องโรคโควิด-19 ในระยะนี้ได้คลี่คลายลง และรัฐบาลได้มีมาตรการผ่อนคลายให้กิจการต่างๆ สามารถกลับมาดำเนินการได้แล้วรวม 3 ระยะ พบว่าปริมาณการเดินทางสูงขึ้นอย่างชัดเจน โดยการเดินทางในทุกรูปแบบซึ่งลดลงต่ำสุดในช่วงต้นเดือนเมษายน หลังจากนั้นได้ค่อยๆ เพิ่มขึ้นโดยการเดินทางบางประเภทกลับมาเกือบเหมือนปกติ

ในขณะนี้การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคลกลับมาจนเกือบเท่าภาวะปกติก่อนการระบาดแล้ว ล่าสุดปริมาณการใช้รถยนต์อยู่ในระดับ 86% เมื่อเทียบกับช่วงต้นปี ส่วนการเดินทางโดยระบบขนส่งมวลชนสาธารณะก็เริ่มกลับมามากแล้ว โดยปริมาณการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางถนนและทางราง อยู่ในระดับประมาณ 50% เมื่อเทียบกับช่วงต้นปี ส่วนการเดินทางทางน้ำอยู่ที่ระดับ 24% ซึ่งคาดว่าเมื่อมีมาตรการผ่อนคลายในระยะที่ 4 ที่จะผ่อนคลายการเดินทางระหว่างจังหวัดและเปิดกิจการเพิ่มขึ้นอีก รวมทั้งต่อมาจะเปิดโรงเรียนและสถาบันการศึกษา การเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะจะเพิ่มมากขึ้นชัดเจน

ทั้งนี้การเดินทางโดยทางเครื่องบิน ได้รับผลกระทบมากที่สุดและจะค่อยๆฟื้นตัว โดยในขณะนี้ยังอยู่ในระดับประมาณ 16% เมื่อเทียบกับช่วงต้นปี

📚ประมวลข้อมูลโดย ศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา