กรมการบินพลเรือนของจีน ออกประกาศ “ตั้งแต่ เที่ยงคืนของวันที่ 24 มกราคม 2563 หากผู้โดยสารต้องการขอคืนตั๋ว-Refund ให้สายการบินคืนเงินให้แก่ผู้โดยสาร โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการขอคืน” โดยมีจุดประสงค์เพื่อลดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาชนิดใหม่ในช่วงนี้ ที่ควรงดการเดินทางและไปในที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ

ทั้งนี้นโยบายการคืนเงินก็น่าจะอยู่ที่ทางแต่ละสายการบินด้วยครับ ในประกาศมีระบุเพียงRefundโดยไม่มีค่าธรรมเนียมการRefund อย่างไรก็ตามลองสอบถามทางแต่ละสายการบินเพิ่มเติมนะครับ

#อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีน #ชีวิตในจีน

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง