Way Forward 2020 ครั้งที่ 3 : อ้ายจง #ไทยกับก้าวต่อไปของจีน

– จีนในมุมอ้ายจง – Way Forward 2020 ครั้งที่ 3 ตอน อ้ายจง 8 มิถุนายน 2563

เทคโนโลยีและนวัตกรรม
• จีนพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างก้าวกระโดด ภายใต้แรงกดดันและการแข่งขันในประเทศที่สูงมาก นวัตกรรมของจีนเกิดจากการที่คิดแล้วต้องทำทันที ลองผิดลองถูก แล้วค่อยแก้ไขหรือพัฒนาในจุดที่มีปัญหา

• เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตในจีน แต่กว่าที่เทคโนโลยีโดยเฉพาะด้านการเงินจะถูกใช้ในชีวิตประจำวัน ก็ต้องค่อยๆทำให้คนคุ้นเคย มั่นใจในความปลอดภัย และมีทางเลือกให้ลองก่อน

• เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ IT เป็นเทคโนโลยีพื้นฐานที่นำมาประยุกต์ใช้ในเรื่องต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนจีนที่มีเป็นจำนวนมากในพื้นที่กว้างใหญ่ให้ดีขึ้นได้

การศึกษา
• การศึกษาของจีนในวันนี้ โดดเด่นด้าน IT การค้า e-commerce วิศวกรรมด้านการก่อสร้าง ยานยนต์สมัยใหม่ รถไฟความเร็วสูง การบินและอวกาศ และการวิจัยทางการแพทย์

• จีนใช้การศึกษาเป็น soft power ที่เป็นการลงทุนระยะยาวอย่างแยบยล โดยให้ทุนการศึกษากับนักเรียนต่างชาติทั่วโลก โดยเฉพาะด้านที่จีนต้องการพัฒนา เพื่อให้มาเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม และแนวคิดของจีน และจะเป็นกระบอกเสียงให้จีนในอนาคต ขณะเดียวกันทั้งอาจารย์และนักเรียนในจีน ก็ได้เรียนรู้ความเป็นสากลผ่านนักเรียนต่างชาติด้วย

• จำนวนและการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของนักศึกษาต่างชาติในจีน นอกจากจะทำให้การจัดอันดับมหาวิทยาลัยของจีนสูงขึ้นแล้ว ก็ยังเป็นตัวเชื่อมการพัฒนาความร่วมมือระหว่างจีนและประเทศต่างๆ ในอนาคตด้วย

• ระบบการศึกษาของจีน นอกจากที่จะพัฒนานักศึกษาจีนให้เก่งในระดับโลก โดยส่งไปแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศเพื่อให้ “รู้เขา” และ ”ยกระดับเรา” แล้ว อาจารย์ของจีนที่จะสอนนักเรียนต่างชาติจะต้องเรียนจบหรือได้รับการอบรมจากต่างประเทศด้วย และมีการนำอาจารย์ต่างชาติเข้ามาสอนในจีน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนจีนก่อนไปเรียนต่างประเทศ

• “เกาเข่า” หรือ การสอบเข้ามหาวิทยาลัยของจีน ถือได้ว่ายากที่สุดในโลก และด้วยคุณภาพของการสอบ“เกาเข่า” สามารถใช้ผลสอบสมัครมหาวิทยาลัยในต่างประเทศได้

การประชุม 2 สภา ปี 2563 ที่วัยรุ่นจีนสนใจเพราะเป็นเรื่องใกล้ตัว
• ประเด็นหลัก 3 เรื่อง
(1) ภาวะการว่างงานของบัณฑิตจบใหม่
(2) การพัฒนาประเทศด้วยนโยบายแก้จนที่จะสิ้นสุดในปี 2020
(3) การแก้ปัญหาโควิด-19 และผลกระทบทางเศรษฐกิจ

• การแก้ปัญหาของจีน (1) เพิ่มตำแหน่งงาน 10 ล้านตำแหน่ง (2) ให้ความสำคัญกับคนเรียนจบสายอาชีพที่ใช้เวลาเรียนสั้นกว่าและเข้าสู่ตลาดแรงงานได้เร็วกว่าการเรียนสายสามัญ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาความยากจน (3) การสมัครงานออนไลน์ ที่ใช้ Big Data และ AI ในการหางานที่เหมาะสมให้กับผู้สมัคร มีการสัมภาษณ์และทำสัญญาจ้างงานออนไลน์

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]