• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • คนไทยร่วมใจต้านภัยโควิด ช่วยกัน “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” เว้นระยะห่างทางสั…

คนไทยร่วมใจต้านภัยโควิด ช่วยกัน “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” เว้นระยะห่างทางสั…

คนไทย??ร่วมใจต้านภัยโควิด ช่วยกัน “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” เว้นระยะห่างทางสังคม ช่วยชะลอการระบาดของ COVID-19 ลดภาระบุคลากรทางการแพทย์ #อยู่บ้านหยุดเชื้อ
#socialdistancing
#workfromhome
#ต้านภัยโควิด
#คนไทยร่วมใจขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]