” ห่ า ง เ พ ร า ะ ห่ ว ง ” #N #R #C #T ช่วยกันเว้นระยะห่างทางสังคม…

” ห่ า ง เ พ ร า ะ ห่ ว ง “

#N #R #C #T

ช่วยกันเว้นระยะห่างทางสังคมกันนะคะ และปฏิบัติตนตามมาตรการต่าง ๆ

#socialdistancing
#ห่างเพราะห่วง
#NRCT


[fb_vid id=”1108729282798963″]

ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]