แอดมิน ขอแนะนำการตรวจเช็คค่าฝุ่น PM2.5 แบบ Real-time สำหรับการประเมินผลกระทบต่อส…

💡แอดมิน ขอแนะนำการตรวจเช็คค่าฝุ่น PM2.5 แบบ Real-time สำหรับการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ได้ที่ https://pm2_5.nrct.go.th
📱จากภาพ ค่า PM2.5 : 78 µg/m3
ที่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพฯ (DustBoy)
วันที่ 2020-02-26 เวลา 08:00:00
😷คำแนะนำ :
ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคาย เคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น
▶️ [ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ] ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ เช่น ไอ หายใจลำบาก ตา อักเสบ แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย ควรพบแพทย์

#ฝุ่นละอองขนาดเล็ก #AQICขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา