🏢สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
🎊ขอเชิญร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “Enhancing The Next: พัฒนาไทย พัฒนาวิจัย เพื่ออนาคต”
▶️โดย ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
⏩ในวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม นี้ เวลา 10.00-12.00 น.
▶️ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G