ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เพื่อถวายเครื่องสักการะ ในการนี้สมเด็จพระสังฆราช ฯ ได้ประทานโอวาทเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนา วช. ครบรอบ 60 ปีขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G