?ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ครบรอบ 60 ปี
?“60 ปี วช. พัฒนาไทย ด้วยวิจัยและนวัตกรรม”
? 25 – 26 ตุลาคม 2562
⏱ เวลา : 09.00 -16.00 น.
?สถานที่ : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
?กิจกรรมภายในงาน : ปาฐกถาพิเศษ เสวนาวิชาการ นิทรรศการ และการจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม
?Download กำหนดการ ??: https://bit.ly/2IRlNXY
?ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทาง QR code หรือ https://www.pynx.net/nrct/ (ภายใน 22 ตุลาคม 2562)

#วช #สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ #NRCT #MHESI #60ปีวช #พัฒนาไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรมขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G