• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) นักวิจัยสามารถส่งข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบหนังส…

ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) นักวิจัยสามารถส่งข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบหนังส…

?ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
?นักวิจัยสามารถส่งข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบหนังสือรับรองจากหน่วยงาน โดยหน่วยงานสามารถให้การรับรองผ่านระบบ online ได้ #NRCT #NRMS #E_Funding_100% #MHESI #NRCT5Gขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]