ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) นักวิจัยสามารถส่งข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบหนังส…

📢ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
🌐นักวิจัยสามารถส่งข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบหนังสือรับรองจากหน่วยงาน โดยหน่วยงานสามารถให้การรับรองผ่านระบบ online ได้ #NRCT #NRMS #E_Funding_100% #MHESI #NRCT5Gขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G