“4 Steps บันไดอาชีพนักวิจัย”
วช. พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาบุคลากรการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ในระดับต่างๆ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนสู่อาชีพนักวิจัย ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน

ติดตามการเปิดรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ได้เร็วๆนี้

#NRCT #วช5G #Funding_Agency_MHESI

ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G