“กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ( Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation) ” ตัวย่อภาษาอังกฤษชื่อกระทรวงคือ ” MHESI” อ่านว่า เมซี่

สามารถเข้าเว็บไซต์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ที่ www.mhesi.go.th

ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G