• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • 一个频频回头的人,是走不了远路的 คนที่เดินไปมองข้างหลังไป ไม่มีวันเดินได้ไกล เราควรเดินและมอง…

一个频频回头的人,是走不了远路的 คนที่เดินไปมองข้างหลังไป ไม่มีวันเดินได้ไกล เราควรเดินและมอง…

一个频频回头的人,是走不了远路的

คนที่เดินไปมองข้างหลังไป ไม่มีวันเดินได้ไกล

เราควรเดินและมองทางข้างหน้า ณ ปัจจุบันขณะเดิน

#อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีน #ประโยคจีนโดนใจขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]