ภาพบรรยากาศพิธีวันชาติไทย 5 ธันวาคม จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง ประ…

ภาพบรรยากาศพิธีวันชาติไทย 5 ธันวาคม จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน

มีทั้งคนไทย คนจีน และชาวต่างชาติเข้าร่วมงาน

#อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีน #ชีวิตในจีนขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง