อ้ายจงเล่าจีน ตอน นโยบายสนับสนุนการสร้างร้านสะดวกซื้อ-มินิมาร์ทของกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน”

รัฐบาลท้องถิ่นปักกิ่งประกาศนโยบาย “สนับสนุนให้มีการสร้างร้านสะดวกซื้อทั่วเมือง ให้ได้ครบตามจำนวนที่ตั้งเป้า 6,000 ร้าน ภายในปี 2021” ตามนโยบายกระตุ้นการค้าที่กำหนดให้ทุกๆประชากร 1,000 คน จะต้องมีร้านสะดวกซื้อ/ร้านขายของที่มีพื้นที่ 10-20 ตารางเมตร จำนวนอย่างน้อย1ร้าน และตามย่านสถานศึกษา,สนามกีฬา,โรงพยาบาล,สวนสาธารณะ,สถานีรถไฟ และขนส่งมวลชน จะต้องมีร้านสะดวกซื้อให้บริการอย่างเพียงพอเช่นกัน โดยส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของแบรนด์ร้านสะดวกซื้อที่มีสาขา เช่น 7-11 หรือแบรนด์ท้องถิ่น

ทางรัฐบาลปักกิ่งยังระบุอีกว่า “ทางปักกิ่งมีการสนับสนุนทางการเงินสำหรับการสร้างและพัฒนาธุรกิจร้านสะดวกซื้อเหล่านี้ พร้อมทั้งสนับสนุนการขออนุญาตขายอาหาร(แบบทำสด-ร้านอาหาร)ภายในร้าน ในขณะที่ถ้าหากเป็นร้านสะดวกซื้อในลักษณะที่มีสาขาหลายสาขา (Chain convenience stores) จะได้รับอนุญาตให้ขายยารักษาโรคได้ด้วย”

Reference: http://www.chinadaily.com.cn/a/201810/20/WS5bcac3e3a310eff3032838da.html

#อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีน

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง