นักท่องเที่ยวและเหล่านักเรียนในพื้นที่เมืองรื่อจ้าว เมืองชายฝั่งทะเลในมณฑลซานตง …

นักท่องเที่ยวและเหล่านักเรียนในพื้นที่เมืองรื่อจ้าว เมืองชายฝั่งทะเลในมณฑลซานตง ร่วมกันเก็บขวดพลาสติกกว่า 40,000 ขวด ที่ผู้คนทิ้งเอาไว้ตามชายหาดรวมถึงที่ต่างๆ มาทำเป็น “ฉลามขวดพลาสติก ยาว9เมตร” ตั้งตระหง่าน ณ Ocean Park ในเมืองรื่อจ้าว เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม

อ้ายจงเล่าเรื่องจาก People’s Daily

#อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีน #ชีวิตในจีนขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง

ติดต่อเรา