“การประชุมสองสภา”
และ “ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 5 ปี ฉบับที่ 14 และเป้าหมายระยะยาวปี 2035” ของจีน

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ขอนำเสนอวารสาร “วิทย์ไมตรีไทย-จีน” ฉบับเดือนมีนาคม 2564 เป็นเรื่อง “การประชุมสองสภา” ของจีน ซึ่งเป็นการประชุมสำคัญที่จัดขึ้นทุกปีในเดือนมีนาคม สำหรับการประชุมในปีนี้ มีการประกาศร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 14 (2021-2025) หรือที่เรียกว่า แผน 14-5 ที่จีนจะเริ่มใช้ในปีนี้

แผน 14-5 ยังถือเป็นก้าวแรกของการเดินไกลในอีก 30 ปีข้างหน้า เพื่อบรรลุความฝันของจีนที่จะเป็น “ประเทศที่พัฒนาแล้ว” ในการเฉลิมฉลองของการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน ครบรอบ 100 ปี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของจีน เริ่มใช้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1953 (พ.ศ. 2496) จนถึงปี ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563) รวม 13 ฉบับ เปลี่ยนจีนจากประเทศที่เคยยากจน ให้เป็นประเทศที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมในปัจจุบัน

มีคำกล่าวว่า “การพัฒนาประเทศของจีน คล้าย ๆ กับคนเดินอยู่บนเส้นลวดที่พาดผ่านหุบเหวข้างล่างและมีไฟลามอยู่ข้างหลัง”

ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 14 (2021-2025) จะเป็นอย่างไร ติดตามได้ในวิทย์ไมตรีไทยจีน ฉบับมีนาคม 2564

กดเพื่อดาวน์โหลดวารสาร

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

File File size Downloads
วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน_มีค64 4 MB 711