Tencent (เจ้าของ WeChat) ร่วมกับ JD.com ยักษ์ใหญ่อีคอมเมิร์ช จับมือร่วมลงทุนในแพ…

Tencent (เจ้าของ WeChat) ร่วมกับ JD.com ยักษ์ใหญ่อีคอมเมิร์ช จับมือร่วมลงทุนในแพลทฟอร์ม Vipshop แพลทฟอร์มอีคอมเมิร์ชสายแฟชั่น บิวตี้ แบรนด์เนม เป็นเงินกว่า 863 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อต่อกรกับ Alibaba คู่แข่งสำคัญ

โดยการร่วมลงทุนครั้งนี้ใน Vipshop ทาง Tencent ได้หุ้น 7% ขณะที่ JD.com ได้ 5.5%

อ้ายจงเล่าข่าวจาก CGTN

#อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีน #เล่าข่าวจีน #ชีวิตในจีน


ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]