My working experience in China before I say goodbye

บอกเล่าประสบการณ์ การทำงานในประเทศจีน

น้องคนนี้ เคยให้สัมภาษณ์กับอ้ายจงไปรอบหนึ่งแล้ว คราวนี้ เขียนแชร์ประสบการณ์การทำงานอีกครั้ง ในบริษัทสายออนไลน์ชื่อดังของจีนอย่าง 今日头条

#อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีน #ชีวิตในจีน

My working experience in China before I say goodbye

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]