My working experience in China before I say goodbye

บอกเล่าประสบการณ์ การทำงานในประเทศจีน

น้องคนนี้ เคยให้สัมภาษณ์กับอ้ายจงไปรอบหนึ่งแล้ว คราวนี้ เขียนแชร์ประสบการณ์การทำงานอีกครั้ง ในบริษัทสายออนไลน์ชื่อดังของจีนอย่าง 今日头条

#อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีน #ชีวิตในจีน

My working experience in China before I say goodbye

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง