• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน “สี จิ้นผิง” ประธานาธิบดีจีน ได้แถลงเกี่ยว…

การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน “สี จิ้นผิง” ประธานาธิบดีจีน ได้แถลงเกี่ยว…

การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน “สี จิ้นผิง” ประธานาธิบดีจีน ได้แถลงเกี่ยวกับการเดินหน้าแก้ปัญหาคอรัปชั่นในอนาคต อย่างน่าสนใจ ซึ่งทาง CGTN สื่อหลักของจีน สรุปใจความไว้ 4 ข้อ ดังนี้

1. ประธานาธิบดีสีจิ้นผิง ยืนกรานอย่างชัดเจนว่า การต่อสู้กับปัญหาคอรัปชั่น เป็นการต่อสู้ที่ไม่มีการสิ้นสุด จีนจะต่อสู้และแก้ปัญหาอย่างไม่มีวันหยุด เพื่อทำมห้ประเทศมั่นคงและพัฒนาอย่างมากที่สุด

2. การคอรัปชั่น เป็นสิ่งผิดกฎหมาย

ประธานาธิบดีสีจิ้นผิง ระบุว่า จะมีการผลักดันให้มีกฎหมายต่อต้านทุจริตคอรัปชั่นเกิดขึ้นในจีน ซึ่งไม่ว่าจะทุจริตเล็กน้อยหรือใหญ่เพียงใด ถือว่าคอรัปชั่นทั้งนั้น และยังคงเดินหน้าตามจับผู้กระทำผิดทุจริตคอรัปชั่นมาลงโทษต่อไป ไม่ว่าหลบไปที่ใดในมุมโลกนี้ก็ตาม

3. จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบควบคุมการคอรัปชั่นระดับชาติ ตั้งแต่ระดับชาติ มณฑล เมือง ไปจนถีงระดับอำเภอ โดยจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับ คณะกรรมการตรวจสอบวินัยส่วนกลางแห่งพรรคคอมมิวนิสต์ (Central Commission for Discipline Inspection) หรือ CCDI ที่ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 2012

เหตุที่ต้องมีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบควบคุมการคอรัปชั่นระดับชาติ ขึ้นมาอีก เพื่อให้การตรวจสอบออกมาอย่างถูกต้องที่สุด และครอบคุมตั้งแต่ระดับสูงสุดจนถึงระดับอำเภอ

นอกจากนี้ การตรวจสอบควบคุมจะเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดขึ้น เพื่อให้โปร่งใสที่สุด

4. จีนจะจัดตั้งกลุ่มทีมนำที่ปกครองประเทศตามกฎหมายทุกด้าน โดยสีจิ้นผิง หวังว่า จะช่วยให้สาธารณชนตระหนักและเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและหลักนิติธรรม บทบัญญัติรัฐธรรมนูญจีนมากขึ้น โดยเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่รัฐเป็นแบบอย่างการปฏิบัติตนตามกฎหมาย ไม่มีใครเหนือบัญญัติรัฐธรรมนูญ

อ้ายจงเรียบเรียงจาก CGTN http://mp.weixin.qq.com/s/jWFgc4I_67xs-BoiHXseBQ

#อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีน #เล่าข่าวจีน #ชีวิตในจีน


ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]