จีนนำระบบสแกนใบหน้าและรู้จำใบหน้า Facial recognition มาใช้อย่างแพร่หลาย อย่างเช่…

จีนนำระบบสแกนใบหน้าและรู้จำใบหน้า Facial recognition มาใช้อย่างแพร่หลาย อย่างเช่น สังคมไร้เงินสด จ่ายเงิน Alipay ผ่านการสแกนใบหน้า อย่างที่อ้ายจงเคยนำเสนอไปก่อนหน้านี้

นอกจาก จ่ายเงินผ่านสแกนใบหน้าแล้ว

ล่าสุดยังมี

1.กดเงินผ่านตู้เอทีเอ็ม โดยสแกนใบหน้า (รูปที่ 1-2)

ธนาคารหลายแห่งในเมืองจีน เช่น ธนาคารการเกษตร สาขาในเมืองเซินเจิ้น เริ่มใช้ระบบนี้

2. สแกนใบหน้าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว แทนการใช้ตั๋ว (รูปที่ 3-4) เช่น ที่ถ้ำผาหลงเหมิน เมืองลั่วหยาง มณฑลเหอหนาน นักท่องเที่ยวสามารถซื้อตั๋วผ่านแอพ โดยถ่ายรูปใบหน้าลงไปในระบบ จากนั้นพอถึงจุดตรวจตั๋ว ก็ใช้การสแกนใบหน้าแทน

3. สแกนใบหน้าเช็คอินเข้าโรงแรม (รูปที่ 5)

หลายโรงแรมในเมืองจีนเริ่มมีการใช้ระบบนี้ เช่น โรงแรมในเมืองคุนหมิง

4. (รูปที่ 6) สแกนใบหน้าเข้าสถานีรถไฟ สถานีรถไฟหลายแห่งในจีน นำมาใช้จริงแล้ว เพื่อลดเวลาและการใช้เจ้าหน้าที่มาคอยตรวจตั๋วและบัตรประชาชนจีน ซึ่งเป็นระบบเก่า

#อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีน #ชีวิตในจีน

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]