10 กันยายน วันครู ณ เมืองจีน วันครู ในภาษาจีน เรียกว่า 教师节 (เจี้ยวซื่อเจี๋ย) โ…

10 กันยายน วันครู ณ เมืองจีน

วันครู ในภาษาจีน เรียกว่า 教师节 (เจี้ยวซื่อเจี๋ย) โดยยึดเอาวันที่ 10 กันยายน ของทุกปี เป็นวันครูของประเทศจีน ซึ่งเมื่อวันที่ 21 มกราคม ค.ศ. 1985 ในการประชุมของคณะกรรมการสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน ได้อนุมัติกำหนดให้วันที่ 10 กันยายน เป็นวันครูของจีน และสืบต่อเรื่อยมา จนถึงปัจจุบัน

โดยก่อนหน้านั้น วันครูของจีน เริ่มต้นในปี 1931 ในวันที่ 6 มิถุนายน โดยต่อมา ปี1939 พรรคก๊กมินตั๋ง ได้ตั้งวันเกิดของขงจื่อ วันที่ 27 สิงหาคม เป็นวันครูแบบชั่วคราว , ปี1951 กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงแรงงานของจีน ได้ร่วมกันกำหนดวันที่ 1 พฤษภาคม ที่นอกจากจะเป็นวันแรงงาน ให้เป็นวันครูอีก1 วัน แต่ผลสุดท้ายก็มีการเปลี่ยนแปลง ให้วันครูของจีน ตรงกับวันที่ 10 กันยายน ดังที่กล่าวมาข้างต้น

เรียบเรียงเนื้อหาวันครูจีน จาก Thai.cri.cn

#อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีน #วันครู

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง