#ฟ้าหลังฝน ชาวจีนต่างพากันกล่าว “อบอุ่นใจ” พร้อม ชื่นชมเจ้าหน้าที่ และคนจีนทุกคน…

#ฟ้าหลังฝน ชาวจีนต่างพากันกล่าว “อบอุ่นใจ” พร้อม ชื่นชมเจ้าหน้าที่ และคนจีนทุกคนที่ช่วยเหลือกันในยามเกิดเหตุการณ์รุนแรง “แผ่นดินไหวที่จิ่วไจ้โกว และ ซินเจียง”

รูป 1,2 ชาวจีนต่อแถวยาวรอบริจาคเลือดให้ผู้บาดเจ็บจากแผ่นดินไหวที่จิ่วไจ้โกว

รูป 3,4 เจ้าหน้าที่การแพทย์ของจีน ทำงานกันอย่างเต็มที่และพักผ่อนด้วยความเหนื่อยล้า

รูป 5,6 คนจีนในจิ่วไจ้โกว นำอาหารมาให้ผู้ประสบภัยรวมถึงเจ้าหน้าที่ กินฟรี

รูป 7,8,9 เจ้าหน้าที่กู้ภัยและทหารช่วยผู้ปรุสบภัยในซินเจียง

รูป 10,11 เจ้าหน้าที่ทำงานกันอย่างเต็มที่ในพื้นที่แผ่นดินไหวจิ่วไจ้โกว

#อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีน #ชีวิตในจีน

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง

ติดต่อเรา