“เล่าเรื่องเมืองจีน ตอน วันรัฐธรรมนูญของจีน”

วันนี้วันที่ 10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญของประเทศไทย …อ้ายจงจึงขอเล่า วันรัฐธรรมนูญของประเทศจีนบ้าง…สงสัยกันไหมครับว่าที่จีน มีวันรัฐธรรมนูญหรือไม่?

ที่ประเทศจีนมีวันรัฐธรรมนูญเช่นกันครับ โดยวันรัฐธรรมนูญในภาษาจีนจีน เรียกว่า 宪法日 ตรงกับวันที่ 4 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งทางการจีนเพิ่งกำหนดให้มีวันรัฐธรรมนูญเป็นครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ.2557

จุดประสงค์ของวันรัฐธรรมนูญของจีน คือ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ, เกี่ยวกับกฎหมายของประเทศจีน โดยหน่วยงานทางการศึกษา,โรงเรียน,สถาบันการศึกษา โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับกฎหมาย ,หน่วยงานยุติธรรม จะจัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจต่อประชาชนทั่วไป และนักเรียนนักศึกษา เพราะประชาชนควรมีความเข้าใจสิทธิที่พึงมีตามกฎหมาย และควรเข้าใจในตัวบทกฎหมายที่สำคัญด้วย

ที่มาของรูป: เครดิตตามรูปภาพครับ

#อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีน

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง