“เปิด 10 อาชีพรายได้สูงสุดในอุตสาหกรรมบริการในเขตเมืองของจีน ประจำปี 2016”

เว็บไซต์ 58.com 1ในเว็บไซต์ที่คนจีนหางาน หาอาชีพ มากที่สุดเว็บไซต์หนึ่ง…ได้เปิดเผยผลสำรวจ 10 อาชีพรายได้สูงสุดในอุตสาหกรรมบริการในเขตเมืองของจีน ประจำปี 2016

จะมีอาชีพใดบ้าง คลิกทีละรูปเพื่อดูได้เลยครับ

อ้ายจงเล่าเรื่องจาก BeijingHour, chinanews.com, news.cn

#อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีน





ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง