ศูนย์ควบคุมอวกาศแห่งปักกิ่งจัดงานฉลองความสำเร็จของเสินโจว11 (shenzhou-11) ความสำเร็จในหน้าประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่ ตามแบบขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณจีน เช่น การเชิดสิงโต

อ้ายจงเล่าเรื่องจาก CCTVNEWS

#อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีนขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง