• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • #น้ำเสียนิวเคลียร์ #ญี่ปุ่น #จีน จีนกังวล ญี่ปุ่นปล่อยน้ำเสียปฏิกรณ์นิวเคลียร์ลง…

#น้ำเสียนิวเคลียร์ #ญี่ปุ่น #จีน จีนกังวล ญี่ปุ่นปล่อยน้ำเสียปฏิกรณ์นิวเคลียร์ลง…

#น้ำเสียนิวเคลียร์ #ญี่ปุ่น #จีน
จีนกังวล ญี่ปุ่นปล่อยน้ำเสียปฏิกรณ์นิวเคลียร์ลงทะเล สื่อตะวันตกเงียบ

วันที่ 13 เมษายน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวแสดงท่าทีเกี่ยวกับกรณีที่รัฐบาลญี่ปุ่นตัดสินใจปล่อยน้ำเสียที่เกิดจากเหตุการณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะลงทะเล โดยระบุว่าวันที่ 13 เมษายน รัฐบาลญี่ปุ่นตัดสินใจปล่อยน้ำเสียโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ลงสู่ทะเล จีนเป็นประเทศเพื่อนบ้านของญี่ปุ่น จะได้รับผลกระทบโดยตรงมีความกังวลอย่างยิ่ง

ญี่ปุ่นไม่ได้ใช้วิธีจัดการที่ปลอดภัยอย่างเต็มที่ ไม่ฟังการคัดค้านทั้งในและนอกประเทศ ไม่ได้หารือกับประเทศรอบข้างและประชาคมโลกอย่างเต็มที่ แต่ตัดสินใจปล่อยน้ำเสียลงทะเลเอง เป็นการกระทำที่ไม่มีความรับผิดชอบ ซึ่งจะทำลายสุขภาพและความปลอดภัยทั่วโลก และทำลายผลประโยชน์ของประชาชนประเทศรอบข้าง

มหาสมุทรเป็นสินทรัพย์ร่วมของมนุษย์ ปัญหาการจัดการน้ำเสียโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไม่ใช่เป็นเพียงปัญหาภายในประเทศของญี่ปุ่นเท่านั้น รัฐบาลญี่ปุ่นควรรู้ถึงความรับผิดชอบใช้ท่าทีตามหลักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ระหว่างประเทศ ให้คำตอบต่อความกังวลของประชาคมโลก ประเทศรอบข้างตลอดจนประชาชนภายในประเทศ

ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องคาดว่า น้ำเสียนิวเคลียร์จะสร้างมูลภาวะต่อครึ่งมหาสมุทรเปซิฟิกภายในเวลา 57 วัน

แต่เหตุการณ์สำคัญแบบนี้ เว็บไซต์สื่อสำคัญของประเทศตะวันตกไม่รายงาน เพราะการสร้างข่าวปลอมใส่ร้ายซินเจียงของจีนเป็นเรื่องสำคัญ

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
ลึกชัดกับผิงผิง

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]