Alipay ยกพลขึ้นบกเข้ามาในไทยอย่างเป็นทางการ

Alipay บุกไทยอย่างเป็นทางการ เซ็นสัญญาพาร์ทเนอร์ธนาคาร-บริการจ่ายเงินในไทย 7 บริษัท

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง