• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • 庆祝元旦 ชิ่งจู้หยวนต้าน 元旦快乐 หยวนต้านคว่ายเล่อ สำหรับคนจีน วันที่1มกราคม ถือเป็นวั…

庆祝元旦 ชิ่งจู้หยวนต้าน 元旦快乐 หยวนต้านคว่ายเล่อ สำหรับคนจีน วันที่1มกราคม ถือเป็นวั…

庆祝元旦 ชิ่งจู้หยวนต้าน
元旦快乐 หยวนต้านคว่ายเล่อ

สำหรับคนจีน วันที่1มกราคม ถือเป็นวันปีใหม่สากล ซึ่งวันปีใหม่จริงๆของคนจีน คือ วันตรุษจีน 春节 ชุนเจี๋ย

ดังนั้นวันนี้คนจีน โดยเฉพาะคนรุ่นเก่าๆจะเรียกว่า 元旦 ซึ่งมีความหมายว่า รุ่งอรุณแรก (ของปี) ส่วน 新年ซินเหนียน -ปีใหม่จริงๆคือตรุษจีน

แต่ในปัจจุบัน คนทั่วไปก็นิยมเรียกวันนี้ว่า新年ตามหลักสากล

^^


ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]