อีกหนึ่งไอเดียโฆษณาที่น่าสนใจ ที่ผู้โดยสารรถไฟฟ้าใต้ดินปักกิ่ง สามารถพบป้ายโฆษณาเหล่านี้ได้ แม้รถไฟกำลังวิ่งอยู่ เพราะป้ายโฆษณาตั้งอยู่ข้างๆรางรถไฟ

ที่น่าสนใจคือ ความเร็วของรถไฟขณะวิ่ง พอดีกับการดูโฆษณาที่เราสามารถดูได้ทัน สามารถรับสารที่โฆษณาต้องการบอกได้ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง