ข่าวนายกไทย ขึ้นหน้า1 นสพ Chinadaily ของจีน…

นายกรัฐมนตรีของไทย ร่วมกับ หลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีของจีน และ สุลต่านฮัสซานัล โบลเกียห์ สุลต่านบรูไน ร่วมกันตัดเค้กฉลองความร่วมมือ จีน-อาเซียน ที่เมืองบันดาร์เสรีเบกาวัน เมืองหลวงของบรูไน เมื่อวันพุธที่ผ่านมาขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง