ป้ายตามร้าน สถานที่ จนถึงป้ายบอกทาง ที่เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน (เน่ยเหมิงกู่ – 内蒙古)จะมีอักษรมองโกเลีย กำกับไว้เสมอ

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง