Today In History : วันที่ 9 กันยายน ค.ศ. 1976 เหมาเจ๋อตุง ประธานพรรคคอมมิวนิสต์จีน และหนึ่งในผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐประชาชนจีน ถึงแก่อสัญกรรมขณะมีอายุ 82 ปี
เครดิต : เพจ ฉันชอบประวัติศาสตร์ I like History

“好好学习天天向上”

Today In History : วันที่ 9 กันยายน ค.ศ. 1976 เหมาเจ๋อตุง ประธานพรรคคอมมิวนิสต์จีน และหนึ่งในผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐประชาชนจีน ถึงแก่อสัญกรรมขณะมีอายุ 82 ปีขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง