• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันพุธที่ 14 เมษายน 2564 ประเทศไทย…

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันพุธที่ 14 เมษายน 2564 ประเทศไทย…

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ
โควิด-19
ณ วันพุธที่ 14 เมษายน 2564

????ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 35,910 ราย
(เพิ่มขึ้น 1,335 ราย)
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 789 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 9 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 537 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 18,716 ราย)

เสียชีวิตรวม 97 ราย (วันนี้ไม่มีรายงาน
ผู้เสียชีวิต)
รักษาหายป่วยแล้ว 28,322 ราย(78.87%)
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 34 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 7,491 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
1,335 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จาก กรุงเทพฯ(351) ปริมณฑล(98) จังหวัดอื่นๆ (877)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 9 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพฯ(6) และ สงขลา(3) มีรายละเอียดดังนี้
– จากประเทศมาเลเซีย 3 ราย
– จากประเทศสหรัฐอเมริกา 2 ราย
– จากประเทศอินเดีย 1 ราย
– จากประเทศบังคลาเทศ 1 ราย
– จากประเทศเนปาล 1 ราย
– จากประเทศรัสเซีย 1 ราย

? สถานการณ์โลกในวันนี้
– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 138 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2.97 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 111 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 80.5)
– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 77,720 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลกอยู่ที่ 577,179 ราย
– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 13.8 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 185,248 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 12 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 90
– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 112 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 152 ของโลก

? สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,596 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 10 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,206 ราย
– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 363,940 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 1,767 ราย
– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 4,696 ราย
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 33 ราย
– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 52 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 3 ราย
– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 9 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม


ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]