• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • #ฮั่น武汉 #ถนนหลีหวงผี黎黄陂路 ถนนหลีหวงผี(LiHuangPi黎黄陂路) อยู่ในเขตเจียงอั้นของนครอู่ฮ…

#ฮั่น武汉 #ถนนหลีหวงผี黎黄陂路 ถนนหลีหวงผี(LiHuangPi黎黄陂路) อยู่ในเขตเจียงอั้นของนครอู่ฮ…

#ฮั่น武汉 #ถนนหลีหวงผี黎黄陂路
ถนนหลีหวงผี(LiHuangPi黎黄陂路) อยู่ในเขตเจียงอั้นของนครอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย มีระยะทางยาว 604 เมตร สร้างขึ้นเมื่อปี 1900 (ปีที่ 26 สมัยกวางซวี่光绪ของราชวงศ์ชิง) สมัยนั้นมีชื่อว่า หวงผีลู่ หรือถนนหวงผี เนื่องจากหลี หยวนหง ผู้ที่เคยเป็นประธานาธิบดีของสาธารณรัฐจีนสองสมัย เป็นคนหวงผี ดังนั้น เมื่อปี 1946 ทางการจีนจึงเปลี่ยนชื่อของถนนสายนี้เป็นถนนหลีหวงผีแล้ว

ปี 1997 ฝ่ายบริหารเขตเจียงอั้นได้จัดให้ถนนนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ตามถนน หมายถึงจัดสถาปัตยกรรมที่ทั้งมีความหมายทางประวัติศาสตร์และไสตล์ตะวันตกเป็นผลงานแสดงอยู่ริมถนน สองข้างถนนมีสถาปัตยกรรมแบบเก่า 17 แห่ง

หลังจากอู่ฮั่นเปิดท่าเรือฮั่นโข่วเมื่อปี 1861 เป็นต้นมา ในบริเวณ 2.46 ตารางกิโลเมตรรอบถนนหลีหวงผีนั้น ได้แบ่งเป็นเขตให้เช่าสำหรับ 5 ประเทศด้วยกัน ได้แก่อังกฤษ ฝรั่งเศษ รัสเซีย เยอรมนีและญี่ปุ่น สร้างสถานกงศุลต่างประเทศ12 แห่ง มีองค์กรการเงินทุนต่างชาติประมาณ 30 แห่ง และบริษัททุนต่างชาติกว่า 100 แห่ง เพราะฉะนัน สิ่งก่อสร้างริมสองข้างถนนทุกแห่งจึงเป็นแบบต่างประเทศ เคยถูกเรียกว่าเป็น “ชิคาโก้ในตะวันออก” นั่นเอง

ตอนนี้ เนื่องจากมีบรรยากาศที่สวยงามและมีไสตล์ต่างชาติแบบเก่า ถนนสายนี้จึงกลายเป็นสถานที่ที่วัยรุ่นนิยมมาเดินเล่น นัดเพื่อนมานั่งดื่มกาแฟ และถ่ายภาพชุดแต่งงานค่ะ

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
รู้จีนตามอรัญญา

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]