• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • นักวิจัยจีนเสนอวิธีแก้ ‘แปลงปลูกปนเปื้อนโลหะหนัก’ ปลอดภัย-ต้นทุนต่ำ | XinhuaThai

นักวิจัยจีนเสนอวิธีแก้ ‘แปลงปลูกปนเปื้อนโลหะหนัก’ ปลอดภัย-ต้นทุนต่ำ | XinhuaThai

(แฟ้มภาพซินหัว : เกษตรกรจีนเพาะปลูกข้าวฟ่างแดง ณ หมู่บ้านแห่งหนึ่งบริเวณพรมแดนของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงทางตอนใต้ กับมณฑลกุ้ยโจวทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน วันที่ 4 ก.ค. 2020)

ปักกิ่ง, 27 เม.ย. (ซินหัว) — คณะนักวิจัยจีนเสนอทางการแก้ปัญหาอย่างปลอดภัย สำหรับการใช้ประโยชน์จากแปลงปลูกที่ปนเปื้อนโลหะหนักระดับต่ำถึงปานกลาง โดยเป็นวิธีการที่มีต้นทุนต่ำและสามารถใช้งานได้จริง

มลพิษจากโลหะหนักในแปลงปลูกเป็นปัญหาร้ายแรงทั่วโลก ขณะการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารปนเปื้อนโลหะหนักก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ

พันธุ์พืชจำนวนหนึ่งที่มีการสะสมโลหะหนักอย่างเช่นแคดเมียมในระดับต่ำ สามารถสกัดแคดเมียมไม่ให้เข้าสู่ส่วนที่กินได้ของตัวมันเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยลดการดูดซึมแคดเมียมของราก จำกัดการเคลื่อนย้ายแคดเมียมจากรากไปยังส่วนยอด และลดการเคลื่อนย้ายแคดเมียมจากยอดสู่เมล็ดพืชที่นำไปเป็นอาหาร

คณะนักวิจัยจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ภูมิศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน ยืนยันว่าอัตราการลดลงของแคดเมียมโดยเฉลี่ยนั้นอยู่ที่ร้อยละ 58

นักวิจัยได้จัดทำรายชื่อพันธุ์พืชที่สะสมโลหะหนักในระดับต่ำ ตามภูมิภาค ประเภทของโลหะหนัก รวมถึงประเภทของพันธุ์พืช อาทิ ข้าวและผัก

ทั้งนี้ บทความดังกล่าวได้รับการเผยแพร่ในวารสารวัตถุอันตราย (Journal of Hazardous Materials)

เทคโนโลยีการใช้พันธุ์พืชที่สะสมโลหะหนักในระดับต่ำมีแนวโน้มประสบความสำเร็จและใช้งานได้จริง โดยจะช่วยลดความเสี่ยงการปนเปื้อนโลหะหนักของผลิตภัณฑ์การเกษตรที่ปลูกในดินที่มีมลพิษ

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :

Xinhua

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]