• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • #เชิดมังกร เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมหลายพันปีของจีนที่มีความเป็นสิริมงคลเพื่อการเฉลิม…

#เชิดมังกร เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมหลายพันปีของจีนที่มีความเป็นสิริมงคลเพื่อการเฉลิม…

#เชิดมังกร เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมหลายพันปีของจีนที่มีความเป็นสิริมงคลเพื่อการเฉลิมฉลอง จนถึงปัจจุบัน ค่อยๆ เปลี่ยนรูปแบบและพัฒนาเป็นวิธีออกกำลังกาย ดีต่อประชาชนทุกคนในการสร้างสุขภาพแข็งแรง ผู้ที่สืบทอดการเชิดมังกรยังพยายามส่งเสริมให้เผยแพร่วัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้าน ส่งเสริมให้มีผู้ฝึกมากขึ้น หวังว่าจะได้โอกาสขึ้นทะเบียนเป็นวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้านอย่างเป็นทางการและได้รับความนิยมมากขึ้น

ช่วงนี้ ผิงผิงได้ไปฝึกเชิดมังกรแบบภาคเหนือของจีน มีความสุขมาก ผิงผิงตั้งใจเรียนเพื่อมีสุขภาพแข็งแรง(เป้าหมายคือลดน้ำหนัก 10 กิโลกรัมภายในครึ่งปี) เพื่อนๆ อย่าลืมติดตามเพจของผิงผิง ดูคลิปการเรียนการสอนการเชิดมังกรค่ะ สวยงามจริงๆขอบคุณที่มาของข้อมูล :
ลึกชัดกับผิงผิง

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]