• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 256 ประเทศไ…

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 256 ประเทศไ…

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ
โควิด-19
ณ วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 256
????ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 1,919 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 86,924 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,318 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 17 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 584 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 24,983 ราย)
เสียชีวิตรวม 452 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 31 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 57,037 ราย(65.62%)
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 1,829 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 29,435 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
1,902 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(855) ปริมณฑล (426) จังหวัดอื่น ๆ (621)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 17 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพฯ(1) สระแก้ว(3) สมุทรปราการ(6) และ อยู่ระหว่างประสาน รพ.(7)
มีรายละเอียดดังนี้
– จากประเทศอินเดีย 11 ราย
– จากประเทศปากีสถาน 1 ราย
– จากประเทศฟิลิปปินส์ 1 ราย
– จากประเทศแอฟริกา 1 ราย
– จากประเทศกัมพูชา 3 ราย

? สถานการณ์โลกในวันนี้
– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 159 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.3 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 137 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 86.0)
– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 30,152 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 596,179 ราย
– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 22.9 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 329,517 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 19 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 82.7
– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 99 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 120 ของโลก

? สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,963 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 18 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,210 ราย
– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 444,484 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 3,807 ราย
– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 19,743 ราย
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 126 ราย
– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,327 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 1,088 ราย
– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 129 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม


ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]